ODVAHA (2015)
režie Pavel Štingl

Sochař a malíř Jaroslav Róna dokončil mimořádnou sochu naší epochy instalovanou do veřejného prostoru. Byla odhalena na Moravském náměstí města Brna dne 28. října 2015. Alegorie s názvem ODVAHA, je dedikována vzpomínce na markraběte Jošta Lucemburského. Moderně pojatý rytíř na koni je jednou z deseti největších bronzových jezdeckých soch na světě.

Sběrný dokument o významné události v českém výtvarném umění je zároveň cestou k poznání autora – mimořádné osobnosti své generace, člena umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ. Na pozadí zrodu bronzové sochy se odvíjí široce založená umělecká polemika o roli sochy v dnešním postmoderním světě, o vztahu sochaře a architekta ve vnímání prostoru a vizi moderního města.

Vstup zdarma

Út 13.09. 21:00

ODVAHA : Bio na Vzduchu